Polski

 

Studiuj w Centrum Doskonałości

 

Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN prowadzi studia dające możliwość otrzymania brytyjskiego dyplomu MA “Master of Arts” uniwersytetu Lancaster) oraz studia doktoranckie.

Szkoła Nauk Społecznych jest częścią mianowanego w 2004r. pierwszego w dziedzinie nauk społecznych w Polsce Centrum Doskonałości, koordynowanego przez IFiS PAN.

W 2013r. odbyła się  po raz pierwszy ocena jednostek naukowych dokonana przez Komitet Ewaluacji MNiSW. Po ocenie 936 jednostek, IFiS znalazł się w gronie 37 najwyżej ocenionych, elitarnych, z kategorią A+. Ocena A+ potwierdzona w 2017 r.

 

 

Regulamin studiów doktoranckich

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie 2018-2019

Komisja Rekrutacyjna